Chính sách thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng

Sau khi lựa chọn sản phẩm ưa thích, quý khách sẽ mang sản phẩm đến thanh toán tại quầy thu ngân. Thu ngân sẽ kiểm tra giá sản phẩm và in hóa đơn đưa cho quý khách. Quý khách sẽ thanh toán số tiền có trên hóa đơn cho thu ngân, và quý khách sẽ không mất thêm bất cứ chi phí nào nằm ngoài hóa đơn được thu ngân đưa cho.

Thanh toán bằng tiền mặt tại nhà

Khi quý khách đặt hàng trực tuyến qua website https://sinhly18.com.vn, nhân viên chuyển phát sẽ giao hàng đến tại địa chỉ khách hàng đã cung cấp trong thông tin đơn hàng. Sau khi khách hàng kiểm tra sản phẩm, bưu kiện đúng với sản phẩm đã đặt lúc trước thì trực tiếp thanh toán cho nhân viên giao nhận. ( Hình thức này thường được gọi là thanh toán COD)